EL SAGRAMENT DEL BAPTISME


El Baptisme és un Sagrament instituït per Jesucrist i encomanat a l'Església, pel qual es rendeix culte a Déu i es realitza la santificació dels homes, a través d'uns signes i mitjans que expressen l'efecte interior i espiritual que Déu obra en les nostres ànimes.


Pel Baptisme som alliberats del pecat, regenerats com a fills de Déu, fets membres de Crist, incorporats a l'Església i partícips de la seva missió.


Pel senyal de la Creu feta en el front del que va a ser batejat, aquest queda marcat per Crist i indica que li va a pertànyer, doncs Crist és qui va pagar el preu del seu rescat.


L'anunci de la Paraula de Déu il·lumina la ment i el cor dels candidats i de l'assemblea assistent, alhora que suscita en tots la resposta de la fe necessària per rebre aquest primer sagrament, pòrtic d'entrada als altres.


La unció amb el Sant Crisma, oli perfumat i consagrat pel Bisbe, significa el do de l'Esperit Sant, pel qual el nou batejat ha arribat a ser un cristià, és a dir, ungit per l'Esperit Sant i incorporat a Crist, sacerdot, profeta i rei.


EI ciri encès significa que Crist ha il·luminat al batejat i que aquest ja pot caminar, per tant, com a fill de la llum fins que surti a la trobada del Senyor al final dels temps, acompanyat per tots els Sants.


El batejat és, des d'aquest moment, fill de Déu en el Fill Únic. Pot ja atrevir-se a dirigir-se al Pare amb la mateixa oració que Jesús ens va ensenyar: el Pare Nostre.


A què es comprometen els pares quan demanen el Baptisme d'un fill? Déu que és Vida i Amor els dóna una nova vida, original i diferent d'ells, i els confia la responsabilitat d'ajudar-li per fer d'ell un home o una dona veritablement “humans”, ensenyant-li a conèixer i viure com el qui és veritable Déu i veritable home: Jesucrist. Per a això hauran d'iniciar-li en els mitjans per aconseguir-ho: l'oració i els Sagraments, a través dels quals rebem la gràcia, la força, el perdó, en definitiva la Vida de Déu.


És un compromís que s'adquireix quan públicament demanen el Baptisme, quan li fan el senyal de la Creu en el front, quan renuncien al mal i fan la professió solemne de fe, quan porten al nen a la font baptismal i quan s'encén el ciri i reben la benedicció.

  

Baptismes


(Apuntar-se al Despatx parroquial)


Primer i tercer diumenge de cada mes


16.30 h castellà

17.30 h català

  

Catequesi de Confirmació


(Apuntar-se la segona quinzena de setembre)


Dissabtes d'11.00 a 12.00 h


Adults que no han rebut el Baptisme,

la Confirmació o la Comunió

(Contactar amb el Despatx parroquial)


Un diumenge al mes de 18.30 a 19.30 h

  

EL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ


Extracte del Catecisme de l'Església catòlica

sobre la CONFIRMACIÓ


Amb el Baptisme i l'Eucaristia, el sagrament de la Confirmació constitueix el conjunt dels "sagraments de la iniciació cristiana", la unitat de la qual ha de ser salvaguardada. Cal, doncs, explicar que la recepció d'aquest sagrament és necessària per a la plenitud de la gràcia baptismal. En efecte, als batejats "el sagrament de la Confirmació els uneix més íntimament a l'Església i els enriqueix amb una fortalesa especial de l'Esperit Sant. D'aquesta manera queden obligats encara més, com a autèntics testimonis de Crist, a estendre i defensar la fe amb les seves paraules i les seves obres".


Els efectes de la Confirmació


De la celebració es dedueix que l'efecte del sagrament de la Confirmació és l'efusió especial de l'Esperit Sant, com va ser concedida en un altre temps als Apòstols el dia de Pentecosta. Per aquest fet, la Confirmació confereix creixement i profunditat a la gràcia baptismal:


— ens introdueix més profundament en la filiació divina que ens fa dir "Abbà, Pare";

— ens uneix més fermament a Crist;

— augmenta en nosaltres els dons de l'Esperit Sant;

— fa més perfecte el nostre vincle amb l'Església;

— ens concedeix una força especial de l'Esperit Sant per difondre i defensar la fe mitjançant la paraula i les obres com a veritables testimonis de Crist, per confessar valentament el nom de Crist i per no sentir mai vergonya de la creu: «Recorda, doncs, que has rebut el signe espiritual, l'Esperit de saviesa i intel·ligència, l'Esperit de consell i de fortalesa, l'Esperit de coneixement i de pietat, l'Esperit de temor sant, i guarda el que has rebut. Déu Pare t'ha marcat amb el seu signe, Crist Senyor t'ha confirmat i ha posat en el teu cor el do de l'Esperit».


La Confirmació, com el Baptisme del que és la plenitud, només es dóna una vegada. La Confirmació, en efecte, imprimeix en l'ànima una marca espiritual indeleble, el "caràcter", que és el signe que Jesucrist ha marcat al cristià amb el segell del seu Esperit revestint-lo de la força de l'alt perquè sigui el seu testimoni.


Qui pot rebre aquest sagrament


Tot batejat, encara no confirmat, pot i ha de rebre el sagrament de la Confirmació. ja que Baptisme, Confirmació i Eucaristia formen una unitat, d'aquí se segueix que "els fidels tenen l'obligació de rebre aquest sagrament en temps oportú", perquè sense la Confirmació i l'Eucaristia, el sagrament del Baptisme és certament vàlid i eficaç, però la iniciació cristiana queda incompleta.


El costum llatí, des de fa segles, indica "l'edat de l'ús de raó", com a punt de referència per rebre la Confirmació. No obstant això, en perill de mort, s'ha de confirmar als nens fins i tot si no han aconseguit encara l'edat de l'ús de raó.


Si de vegades es parla de la Confirmació com del "sagrament de la maduresa cristiana", cal, no obstant això, no confondre l'edat adulta de la fe amb l'edat adulta del creixement natural, ni oblidar que la gràcia baptismal és una gràcia d'elecció gratuïta i immerescuda que no necessita una "ratificació" per fer-se efectiva.


La catequesi de la Confirmació


La preparació per a la Confirmació ha de tenir com a meta conduir al cristià a una unió més íntima amb Crist, a una familiaritat més viva amb l'Esperit Sant, la seva acció, els seus dons i les seves crides, a fi de poder assumir millor les responsabilitats apostòliques de la vida cristiana. Per això, la catequesi de la Confirmació s'esforçarà per suscitar el sentit de la pertinença a l'Església de Jesucrist, tant a l'Església universal com a la comunitat parroquial. Aquesta última té una responsabilitat particular en la preparació dels confirmands.


Per rebre la Confirmació cal trobar-se en estat de gràcia. Convé recórrer al sagrament de la Penitència per ser purificat en atenció al do de l'Esperit Sant. Cal preparar-se amb una oració més intensa per rebre amb docilitat i disponibilitat la força i les gràcies de l'Esperit Sant.


Per a la Confirmació, com per al Baptisme, convé que els candidats busquin l'ajuda espiritual d'un padrí o d'una padrina. Convé que sigui el mateix que pel Baptisme a fi de subratllar la unitat entre els dos sagraments.

  

Tornar