noticias 02
noticias 02

Pelegrinatge a Lourdes del 14 al 16 de juny

Excursió de l'1 de maig a Manresa

(la cova de Sant Ignasi)

Seguir

Segueix

Nou vicari judicial del Tribunal Eclesiàstic


13 / setembre / 2019


Mn. Antoni Fernàndez García, el nostre Rector,  ha pres possessió del seu nou càrrec


Aquest matí a les 10h ha tingut lloc a la Sala d’Audiències de Secretaria Particular de la Casa de l’Església l’acte formal i senzill alhora de la presa de possessió del nomenament del Rev. Dr. Antoni Fernàndez García com a nou Vicari Judicial del Tribunal Eclesiàstic de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Substitueix al Rev. Dr. Albert Sols Lúcia que ha estat el primer vicari judicial de la nostra diòcesi. L’acte ha tingut lloc amb la presència del Consell Episcopal i dels treballadors de la Cúria diocesana.


Després de procedir a la lectura del decret de nomenament per part del secretaria general, Mn. Joan Pere Pulido, el nou vicari judicial ha llegit el jurament de fidelitat al càrrec i a continuació, com a signe de comunió amb la fe de l’Església ha recitat el credo.


Mn. Antoni Fernàndez, el vicari judicial entrant, ha compartit amb els presents una perspectiva personal, reconeixent que va estudiar dret, quan estava ja encaminat vers les ordenacions diaconal i presbiteral, amb el desig de servir millor Déu i l’Església. Ha remarcat també la seva vocació sacerdotal, per damunt dels serveis que concretament després pugui desenvolupar: “Sóc un capellà que fa de jutge”, i en aquest sentit va demanar la pregària dels assistents “per ser un bon sacerdot, essent vicari judicial i rector”.


El bisbe Agustí, per tancar l’acte ha recordat com la reforma del Codi Canònic del 1983 va assumir una tendència del Concili Vaticà II que identifica l’àmbit judicial al si de l’Església com a teologia i eclesiologia posades en norma, i en aquest sentit reconeixia i agraïa la preocupació de Mn. Sols per tal que l’exercici del dret a l’Església obeís sempre a aquest plantejament estrictament pastoral. El bisbe Agustí demanava al nou vicari i a tots els que treballen al Tribunal Eclesiàstic un treball en equip de qualitat i una identificació amb aquest esperit jurídic i evangèlic alhora, per tal que es noti que “som Església tant per fer i demanar justícia, com per fer i exercir la misericòrdia”.