informacion (cat) 2

Església de Sant Baldiri


L'Església de Sant Baldiri és la primera Parròquia de Sant Boi del Llobregat de la qual, antigament depenien altres municipis com ara el Prat del Llobregat(Barcelona), està situada sobre un petit turó, el Puig del Castell on es trobava el nucli més antic a tocar del riu Llobregat.


L'actual edifici de l'església és un edifici d'estil barroc construït entre els anys 1725 i 1752; obra pagada pel rector Mosén Francesc d'Albertí i pel poble. Al mateix lloc hi havia l'antiga església romànica de la qual es varen aprofitar algunes restes per a edificar el nou edifici. L'antiga església romànica ve del segle X-XI encara que hi ha constància d'edificis més antics destinats al culte religiós que podrien provenir del segle V-VIII. L'existència de la parròquia de Sant Baldiri es documenta ja en el s. X.


Des de la plaça de l'església es pot veure una panoràmica de tot el delta del Llobregat i de Barcelona sud. Aquesta església és també coneguda com la catedral del Baix Llobregat.


En ella es troba la tomba de Rafel Casanova, Conseller en Cap de la Generalitat protagonista de l'onze de setembre de 1714.

  


Mons. Agustí Cortés Soriano

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat


Nasqué el 23 d'octubre de 1947 a València.


Cursà els estudis eclesiàstics al Seminari Metropolità de València. Es llicencià en teologia per la Facultat de Teologia Sant Vicenç Ferrer de València. L'any 1993 es doctorà en teologia a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Fou ordenat sacerdot el 23 de desembre de 1971. En el seu ministeri sacerdotal, entre 1972 i 1974, fou vicari a Quart de Poblet; de 1973 a 1984, capellà del Col·legi Sant Josep de la Muntanya de València; de 1974 a 1976, rector de Quart de Poblet i professor a l'Institut Lluís Vives de València; de 1976 a 1978, director del Secretariat Diocesà de Pastoral Juvenil; l'any 1978, vicari de Sant Antoni de Pàdua de València; de 1978 a 1984, secretari particular del qui aleshores era arquebisbe de València, Mons. Miquel Roca Cabanellas; de 1986 a 1997, rector del Seminari Metropolità de València; de 1997 a 1998, canonge penitencier de la catedral de València; i entre 1990 i 1998, professor de teologia a la Facultat Teològica, a l'Institut Teològic per al Matrimoni i la Família i a l'Institut de Ciències Religioses de València.Fou nomenat bisbe d'Eivissa el 20 de febrer de 1998 i rebé l'ordenació episcopal el 18 d'abril de 1998.


El 12 de setembre de 2004 inicià el seu ministeri com a primer bisbe de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat.


A la CEE és vicepresident de la Comisión episcopal de seminarios y universidades i president de la Subcomissió d'universitats.


A la Conferència Episcopal Tarraconense és el bisbe delegat de la Pastoral Familiar i, des de la reunió dels bisbes catalans del passat 30 de setembre i 1 d'octubre de 2008, encarregat del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de santuaris, pelegrinatges i turisme de Catalunya i les Illes.

El Bisbe


El Bisbe que, per l'ordenació ha rebut la plenitud del Sagrament de l'Orde com a legítim successor dels Apòstols, comparteix amb el Papa i els altres bisbes la sol·licitud per totes les Esglésies i, en l'Església particular que li ha estat confiada, és el principi visible i el fonament  de la unitat d'aquesta Església, per a la qual compleix, com a vicari de Crist l'ofici pastoral d'ensenyar, santificar i governar, ajudat pels seus preveres i diaques.

  

El rector i la parròquia


La parròquia és una determinada comunitat de fidels constituïda de manera estable a l'Església particular, que la seva cura pastoral, sota l'autoritat del Bisbe diocesà, s'encomana a un rector, com el seu pastor propi.

El rector és el pastor propi de la parròquia que se li confia, i exerceix la cura pastoral de la comunitat que li està encomanada sota l'autoritat del Bisbe diocesà en el ministeri del qual de Crist ha estat cridat a participar, perquè en aquesta mateixa comunitat compleixi les funcions d'ensenyar, santificar i regir, amb la cooperació també d'altres preveres o diaques, i amb l'ajuda de fidels laics, conforme a la norma del dret.

Segueix

Mn. Samuel Gutierrez Aparcero


Párroco