CATEQUESI

Extracte del Catecisme de l'Església catòlica sobre la CATEQUESI

Transmetre la fe: la catequesis

Es diu catequesis al conjunt dels esforços realitzats a l'Església per fer deixebles, per ajudar als homes a creure que Jesús és el Fill de Déu a fi que, creient això, tinguin la vida en el seu nom, i per educar-los i instruir-los en aquesta vida i construir així el Cos de Crist.


"La catequesi és una educació en la fe dels nens, dels joves i adults, que comprèn especialment un ensenyament de la doctrina cristiana, donada generalment de manera orgànica i sistemàtic amb la intenció d'iniciar-los en la plenitud de la vida cristiana".

Sense confondre's amb ells, la catequesi s'articula dins d'un cert nombre d'elements de la missió pastoral de l'Església, que tenen un aspecte catequétic, que preparen per la catequesi o que deriven d'ella, com són: primer anunci de l'Evangeli o predicació missionera per suscitar la fe; cerca de raons per creure; experiència de vida cristiana: celebració dels sagraments; integració en la comunitat eclesial; testimoniatge apostòlic i missioner.


Els períodes de renovació de l'Església són també temps en els quals a la catequesi li correspon una major obstinació. Així, en la gran època dels Pares de l'Església, veiem a sants bisbes consagrar una part important del seu ministeri a la catequesi. És l'època de sant Ciril de Jerusalem i de sant Juan Crisóstom, de sant Ambros i de sant Agustí, i de molts altres Pares les obres dels quals segueixen sent models.No és estrany, per això, que, en el dinamisme del Concili Vaticà II (que el Papa Pablo VI considerava com el gran catecisme dels temps moderns), la catequesi de l'Església hagi atret de nou l'atenció. El Directori general de la catequesi de 1971, les sessions del Sínode dels Bisbes consagrades a la evangelizatció (1974) i a la catequesi (1977), les exhortacions apostòliques corresponents, Evangelii nuntiandi (1975) i Catechesi tradendae (1979), donen testimoniatge d'això. La sessió extraordinària del Sínode dels Bisbes de 1985 va demanar "que sigui redactat un catecisme o compendi de tota la doctrina catòlica, tant sobre la fe com sobre la moral". El Sant Pare, Juan Pablo II, va fer seu aquest desig emès pel Sínode dels Bisbes reconeixent que "respon totalment a una veritable necessitat de l'Església universal i de les Esglésies particulars" (Discurs de clausura del Sínode, assemblea extraordinària, 7 de desembre de 1985). El Papa va disposar tot el necessari perquè es realitzés la petició dels pares sinodals.

  

Catequesi de Primera Comunió

(Apuntar-se la segona quinzena de setembre)

Dimarts o Divendres de 17.30 a 18.30 h

Catequesi de Confirmació

(Apuntar-se la segona quinzena de setembre)

Dissabtes d'11.00 a 12.00 h


Adults que no han rebut el Baptisme,
la Confirmació o la Comunió

(Contactar amb el Despatx parroquial)

Un diumenge al mes de 18.30 a 19.30 h